Instalacja pliku EAR przy użyciu SAP NetWeaver Developer Studio (NWDS)

Instalacja pliku EAR przy użyciu SAP NetWeaver Developer Studio (NWDS)

Do intstalacji pliku EAR na serwerze AS Java będziesz potrzebował SAP NetWeaver Developer Studio (wersja >= 7.31).

SAP NWDS możesz ściągnąć ze strony SAP:

  • NWDS 7.50 : otwórz Software Downloads i wpisz NW DEVELOPER STUDIO 7.50 w pole wyszukiwania, wybierz najnowszy plik instalacyjny (najwyższa wersja SP)

Uruchom NWDS i otwórz perspektywę Deployment klikając menu Window->Open Perspective->Other…

Wybierz perspektywę Deployment

Przejdź do menu Window->Preferences i wybierz SAP AS Java z listy po lewej stronie. Dodaj system na którym chcesz zainstalować EAR klikając przycisk Add

Wpisz parametry swojego systemu (Instance Number można odczytać z numeru portu systemu Java – np. gdy serwer pracuje na porcie 50100, jego Instance Number to 01) i zatwierdź przyciskiem OK

Wyjdź z okna Preferences klikając OK

Wybierz system SAP na którym chcesz zainstalować EAR w oknie Repository Explorer i kliknij przycisk Import w Deployment List

W oknie Import, wybierz opcję File System jeśli plik nie jest częścią aktualnego Workspace. Kliknij przycisk Finish i wskaż lokalizację pliku EAR na dysku komputera

Upewnij się że wybrałeś właściwy plik i kliknij przycisk Start

Jeżeli chcesz ponownie zainstalować ten sam EAR musisz w oknie Settings wybrać opcję Update deployed archives that have the same or lower component versions than the selected ones

Jeżeli instalacja przebiegła pomyślnie, EAR pojawi się w systemie w oknie Repository Explorer

Gratulacje! Zainstalowałeś EAR na systemie SAP AS Java.