Instalacja Alerts-2-Slack

Instalacja podzielona została na 4 proste kroki (czas łączny około – 15 minut):

 1. Uruchom Slack’a (aplikacja desktop lub web). Wybierz lub stwórz Channel, w którym będą pojawiać się alerty z SAP PO/PI (tutaj Channel nazywa się pi-alerts)
 2.  Przejdź do Channel Settings->Add apps…
 3.  Znajdź aplikację Incoming WebHooks (aplikacje możesz szybko filrować wpisując część nazwy w pole wyszukiwania np. incoming). Kliknij przycisk Install (otworzy się nowa zakładka w Twojej domyślnej przeglądarce)
 4. Na ekranie przeglądarki kliknij przycisk Add Configuration
 5. Upewnij się że wybrany jest prawidłowy Channel i kliknij przycisk Add Incoming WebHooks integration
 6. Z następnego ekranu skopiuj i zapisz Webhook URL (będzie potrzebny później). Gratulacje! Konfiguracja w Slack’u jest skończona…
Rozpakuj otrzymane archiwum ZIP do dowolnego folderu na swoim komputerze. Archiwum ZIP zawiera jeden plik EAR (Enterprise Application Archive). Zainstaluj EAR z aplikacją (wersja pełna lub demo) na serwerze aplikacyjnym Java (AS Java) zgodnie z instrukcją zamieszczoną w Strefie Wiedzy.
 1. Uruchom Integration Directory (Integration Builder)
 2. W zakładce Objects wybierz Alert Rule->New (Ctrl+N). W tej instrukcjiutworzymy domyślną regułę (Default Rule), która przechwyci wszystkie błędy nie obsłużone w innych regułach. Reguły alertów możesz skonfigurować wg indywidualnych potrzeb. Szczegóły konfiguracji nie są opisane w tej instrukcji. Zapoznaj się z pomocą SAP dotycząca Component-Based Message Alerting lub skontaktuj się z konsultantem SAP PO/PI w celu uzyskania dalszych informacji.
 3. Zaznacz pole Create Default Rule i kliknij przycisk Create
 4. Na ekranie Edit Alert Rule w zakładce Basic ustaw pole Enabled na Yes. Jeżeli chcesz żeby alerty zawierały User-Defined Search Attributes (opcja zalecana) ustaw pole Payload in Alert na Enabled.
 5. W zakładce Extended zaznacz komponenty (Components) i statusy komunikatów (Message Statuses), które reguła będzie obejmować.
 6. Dodaj nowy wpis w sekcji Consumers (wprowadź ręcznie dowolną nazwę np. ALERT-TO-SLACK albo po prostu SLACK). Zapamiętaj lub zapisz tę nazwę – będzie potrzebna później.
 7. Zapisz i aktywuj Alert Rule. Brawo! Konfiguracja Integration Directory dobiegła końca.
 1. Zaloguj się do systemu SAP PI/PO i otwórz SAP NetWeaver Admiministrator (NWA)
 2. Przejdź do zakładki Operations->Jobs i otwórz Java Scheduler
 3. W oknie Java Scheduler otwórz zakładkę Tasks i kliknij przycisk Add
 4. Wybierz AlertSlackJob z listy i kliknij przycisk Next
 5. W oknie Set Details możesz zostawić wartości domyślne i kliknąć przycisk Next
 6. W następnym oknie zdefiniuj parametry zadania i kliknij przycisk Next
  • PISystemName – wpisz „przyjazną” nazwę swojego systemu SAP PI/PO
  • AlertConsumer – nazwa Alert Consumer (musi odpowiadać nazwie wpisanej w Alert Rule w Integration Directory)
  • MaxAlerts – liczba alertów w pojedynczej wiadomości Slack. Dla większej przejrzystości, alerty wysyłane do Slack są grupowane. Maksymalna liczba alertów pokazywanych w grupie jest zdefiniowana przez tą zmienną (MaxAlerts ma zawsze wartość mniejszą niż 20 alertów w jednej grupie – zgodnie z rekomendacja twórców Slack).
  • SlackHook – wklej WebHook przypisany do kanału Slack (zdefiniowany we wcześniejszym kroku)
 7. Zdefiniuj jak często chcesz być powiadamiany o alertach. Przejdź na zakładkę Recurring i zdefiniuj End Date oraz Period (tutaj 45 minut).
 8. Kliknij przycisk Finish żeby zakończyć konfigurację Zadania.

Slack Alert Consumer jest gotowy do pracy. Obserwuj Kanał w komunikatorze Slack i czekaj na pierwsze alerty (oby nie było ich za dużo…)

Powodzenia,
Zespół Indevo