Software Solutions

Gotowe aplikacje i narzędzia dzięki którym zwiększysz swoją produktywność

SAP PI/PO
Alerts-2-slack

Automatycznie wysyła powiedomienia o błędach SAP PI/PO do komunikatora Slack. Nie pozwól żeby błąd znowu Cię zaskoczył…

SAP PI/PO
ALERTS-2-Teams

Wysyła powiadomienia o błędach w systemie SAP PI/PO do komunikatora Microsoft Teams.

SAP PI/PO
XMLDSig

Zwiększa bezpieczeństwo dodając podpis elektroniczny (XMLDSig) do komunikatów XML.